Czeczotka zwyczajna Common redpoll | Acanthis flammea
Czyż zwyczajny | Eurasian siskin | Spinus spinus
Dzwoniez zwyczajny | European greenfinch | Chloris chloris
Grubodziób zwyczajny | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes
Szczygieł | European goldfinch | Carduelis carduelis