Kruk zwyczajny | Common raven | Corvus corax
Sójka zwyczajna | Eurasian jay | Garrulus glandarius
Sroka zwyczajna | Eurasian magpie | Pica pica