Dudek zwyczajny | Eurasian hoopoe | Upupa epops
Kukułka zwyczajna | Common cuckoo | Cuculus canorus
Wilga zwyczajna | Eurasian golden oriole | Oriolus oriolus
Zimorodek zwyczajny | Common kingfisher | Alcedo atthis
Żołna zwyczajna | European bee-eater | Merops apiaster