Gęś zbożowa | Bean goose | Anser fabalis
Kaczki różne | Different ducks
Kormoran zwyczajny | Great cormorant | Phalacrocorax carbo
Łabędź niemy | Mute swan | Cygnus olor
Perkoz dwuczuby | Great crested grebe | Podiceps cristatus