Bocian biały | White stork | Ciconia ciconia
Czapla biała | Great egret | Ardea alba
Czapla siwa | Grey heron | Ardea cinerea
Ślepowron zwyczajny | Black-crowned night heron | Nycticorax nycticorax
Żuraw zwyczajny | Common crane | Grus grus