Grubodziób zwyczajny | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes