Mewa śmieszka | Black-heded gull | Chroicocephalus ridibundus