Kowalik zwyczajny | Eurasian nuthatch | Sitta europaea