Bogatka zwyczajna | Great tit | Parus major
Czubatka europejska | European crested tit | Lophophanes cristatus
Kowalik zwyczajny | Eurasian nuthatch | Sitta europaea
Modraszka zwyczajna | Eurasian blue tit | Cyanistes caeruleus
Raniuszek zwyczajny | Long-tailed tit | Aegithalos caudatus
Sikora uboga | Marsh tit | Poecile palustris
Sosnówka | Coal tit | Periparus ater